Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawa programowa wychowania przedszkolnego ma na celu proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci i nakazuje zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w...

PORADA PRAWNA

20 sierpnia 2015 Prawo oświatowe

Czy w przedszkolu można korzystać z zakupionych przez rodziców podręczników, kart pracy?

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego ma na celu proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci i nakazuje zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Zalecane warunki i sposób realizacji tych celów przewidują następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977): co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.; najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; pozostałe dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (na czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne). Tak określone cele i sposób realizacji podstawy programowej prowadzą do wniosku, że przedszkola mają uczyć przede wszystkim przez zabawę i to bardziej zdobywania umiejętności niż wiedzy, dlatego podstawa programowa nie stanowi o korzystaniu z podręczników w przedszkolu. Podręczniki mogą być wykorzystywane tylko za zgodą wszystkich rodziców, a także przez nich zakupione. To samo dotyczy kart pracy, które pełnią rolę swoistych ćwiczeń. W braku zgody wszystkich rodziców, należy zrezygnować z podręczników lub kart pracy.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT