Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Odpowiedź jest uzależniona od tego, czy wyjazd oprócz integracji klasy ma jednocześnie służyć innym celom. Wycieczka ma następujące cele, które wymienia § 2...

PORADA PRAWNA

13 czerwca 2021 Prawo oświatowe

Czy wyjazd nad jezioro w celu integracji klasy w trakcie roku szkolnego jest traktowany jako wycieczka, czy wyjście grupowe?

Odpowiedź jest uzależniona od tego, czy wyjazd oprócz integracji klasy ma jednocześnie służyć innym celom. Wycieczka ma następujące cele, które wymienia § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055): poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; poznawanie kultury i języka innych państw; poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody; upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej; poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie; przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej; poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Jeśli więc przykładowo wyjazd nad jezioro nie ma na celu poznawania przez uczniów środowiska przyrodniczego, upowszechniania zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody; upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, poznawania zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, ponieważ ma służyć tylko integracji uczniów, to taki wyjazd należy potraktować jako wyjście grupowe, a nie wycieczkę.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT