Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dyrektor ma różne możliwości postępowania w sytuacji, o której mowa w pytaniu, np.:1) rozmawiać z nauczycielem, wyjaśniając zapisy ustawowe o obowiązkach nauczyciela,2)...

PORADA PRAWNA

29 października 2018 Nadzór pedagogiczny

Dyrektor poprosił nauczyciela, aby zgłosił się na szkolenie OKE na egzaminatora z zakresu matematyki dla szkoły podstawowej. Szkolenie odbywa się w sobotę i w niedzielę. Nauczyciel odmówił. Co w takiej sytuacji powinien zrobić dyrektor. Jak zareagować?

Dyrektor ma różne możliwości postępowania w sytuacji, o której mowa w pytaniu, np.:1) rozmawiać z nauczycielem, wyjaśniając zapisy ustawowe o obowiązkach nauczyciela,2) pisemnie zobowiązać nauczyciela do podjęcia doskonalenia zawodowego 3) wyznaczyć innego nauczyciela do podjęcia szkolenia,4) rozpocząć procedurę oceniania pracy,5) inne wynikające z przepisów szczególnych, wewnątrzszkolnych regulaminów, statutu.Ustawowe, ogólne obowiązki nauczycieli: Nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;> 4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967), w szczególności Rozdział 2, art. 6.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT