Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm zobowiązuje przedszkole ogólnodostępne do zatrudnienia dla dziecka tzw. nauczyciela...

PORADA PRAWNA

30 lipca 2020 Inne

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które zostało wydane ze względu na autyzm oraz orzeczenie o niepełnosprawności o symbolu 12-C 11-I (czyli inne schorzenia, w tym: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźnie i odzwierzęce, choroby układu krwiotwórczego i inne). Czy istnieje w takim przypadku obowiązek, poza prowadzeniem z dzieckiem indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, zatrudniania nauczyciela wspierającego, aby towarzyszył dziecku przez cały czas przebywania w przedszkolu?

Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm zobowiązuje przedszkole ogólnodostępne do zatrudnienia dla dziecka tzw. nauczyciela wspomagającego (czyli nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia ucznia niepełnosprawnego) lub specjalistę lub pomoc nauczyciela – w zależności od tego, jakie są zalecenia zawarte w orzeczeniu wydanym dla konkretnego ucznia, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1309). Należy więc przeanalizować treść orzeczenia dziecka, czy musi to być nauczyciel wspomagający, czy ewentualnie dla dziecka można dodatkowo zatrudnić specjalistę wymienionego w orzeczeniu lub pomoc nauczyciela. Ponadto obowiązujące przepisy (w tym ww. rozporządzenie) nie określają, na jaki czas należy zatrudnić nauczyciela wspomagającego (specjalistę, pomoc nauczyciela), ponieważ jest to uzależnione od indywidualnych potrzeb danego ucznia. Należy sprawdzić w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, czy jest w nim zawarte zalecenie zatrudnienia dodatkowej osoby do pomocy uczniowi z autyzmem przez cały czas jego pobytu w przedszkolu, czy tylko na jakichś określonych zajęciach. W razie braku zawarcia takich zaleceń poradni w orzeczeniu, potrzeby dziecka w zakresie czasowego wymiaru korzystania z pomocy takiej osoby zbada i sformułuje w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zespół powołany do opracowania programu, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (§ 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ww. rozporządzenia). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT