Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Przepisy Karty Nauczyciela nie zabraniają zatrudniania nauczycieli spokrewnionych z dyrektorem szkoły. Inaczej jest z pracownikami niepedagogicznymi. Na podstawie art. 26...

PORADA PRAWNA

Jakie przepisy regulują zagadnienie zatrudnienia rodziny przez dyrektora szkoły. Z mojej wiedzy wynika, że dyrektor nie może zatrudniać rodziny, ale co rozumiemy pod pojęciem rodziny? Czy są to osoby najbliżej spokrewnione, czy chodzi też o bardzo dalekie pokrewieństwo?

 

Przepisy Karty Nauczyciela nie zabraniają zatrudniania nauczycieli spokrewnionych z dyrektorem szkoły.
Inaczej jest z pracownikami niepedagogicznymi. Na podstawie art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych, małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT