Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z dniem włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej zostanie Pani z mocy prawa wicedyrektorem tej szkoły. Przepisy ustawy wprowadzającej ustawę - Prawo oświatowe nie...

PORADA PRAWNA

Jestem dyrektorem gimnazjum. W sierpniu 2016r. wygrałam konkurs na to stanowisko. Teraz nasze gimnazjum ma być włączone do szkoły podstawowej. Rozumiem, że z mocy prawa mam stać się tam wicedyrektorem. Czy mój dodatek funkcyjny i motywacyjny itp. się zmieni? Które z przywilejów dyrektora zachowam?

Z dniem włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej zostanie Pani z mocy prawa wicedyrektorem tej szkoły. Przepisy ustawy wprowadzającej ustawę - Prawo oświatowe nie regulują kwestii wynagrodzeń w takich przypadkach. Oznacza to, że poszczególne składniki wynagrodzenia będą przyznawane na podstawie obowiązujących przepisów, tj. Karty Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (...) oraz odpowiednich uchwał - regulaminów organów prowadzących, które określają wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, w tym dodatku funkcyjnego odpowiedniego dla zajmowanego stanowiska.

Powyższe dotyczy również takiego uprawnienia, jak zniżka godzin dla wicedyrektora szkoły - tu również będą miały zastosowanie przepisy odpowiednich regulaminów organów prowadzących i to od OP będzie zależało, jaki wymiar pensum będzie obowiązywał wicedyrektora. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT