Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jeżeli nauczycielem „oddelegowanym” do prowadzenia zajęć w przedszkolu nie jest właściciel szkoły językowej, to nie będzie on zatrudniony w przedszkolu, a więc...

PORADA PRAWNA

06 września 2020 Nadzór pedagogiczny

Jestem dyrektorem przedszkola niepublicznego. W ofercie mamy zajęcia z języka angielskiego 5 razy w tygodniu dla wszystkich grup wiekowych. Niestety nie udało mi się zatrudnić nauczyciela tego języka. Otrzymałam ofertę od szkoły językowej. Oferuje nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami, jednak nie mogę go bezpośrednio zatrudnić. Czyli szkoła językowa wystawia fakturę, a ja w umowie ze szkołą mam wydelegowanego określonego z imienia i nazwiska nauczyciela z kwalifikacjami (potwierdzenie w postaci ksero). Etat miałby wynosić 4-7 godzin tygodniowo.

Jeżeli nauczycielem „oddelegowanym” do prowadzenia zajęć w przedszkolu nie jest właściciel szkoły językowej, to nie będzie on zatrudniony w przedszkolu, a więc zajęcia będą prowadzone sprzecznie z prawem i tego typu usługa nie będzie mogła zostać sfinansowana z dotacji samorządowej. Przepis art. 13 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, wprost stanowi, że niepubliczne przedszkole zatrudnia (czyli ma obowiązek zatrudniania) nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych. Dodatkowo zgodnie z art. 10a ust. 1 i 2 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215), w przedszkolach niepublicznych nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, a w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. Z powołanych regulacji wynika, że stronami stosunku prawnego, w ramach którego zatrudnia się nauczycieli, musi być przedszkole (lub organ prowadzący przedszkole) oraz nauczyciel. W związku z tym w niepublicznym przedszkolu na umowę cywilnoprawną o świadczenie usług zadania z zakresu prowadzenia zajęć z dziećmi w wymiarze nieprzekraczającym tygodniowo 4 godzin może świadczyć osobiście jedynie właściciel zewnętrznej firmy (tzw. szkoły językowej), zgodnie z art. 13 ust. 6 pkt 2 PO, art. 10a ust. 2 KN i art. 750 w zw. z art. 734 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145). Ponadto nauczyciel prowadzący tygodniowo więcej niż 4 godziny zajęć musi być zatrudniony w niepublicznym przedszkolu na umowę o pracę (art. 10a ust. 1 KN). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT