Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Pani zatrudnienie jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Karty Nauczyciela, stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu...

PORADA PRAWNA

27 sierpnia 2015 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Jestem dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w którego skład wchodzą przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Przychodząc do pracy zostałam zatrudniona w szkole podstawowej jako nauczyciel wspomagający w pełnym wymiarze czasu pracy, następnie dostałam także 1/2 etatu pedagoga szkolnego w gimnazjum. Umowa w szkole podstawowej jest zawarta na czas nieokreślony, natomiast w gimnazjum dostawałam umowę na rok. Jenak Wójt w 2012 roku postanowił dać mi umowę na czas nieokreślony, także w gimnazjum. Od 1.09.2011 roku objęłam funkcję dyrektora Zespołu, który jest zwolniony z pensum. Obecny Wójt stwierdził, że nie mogę dodatkowo pracować w gimnazjum i godziny pedagoga przekazałam innemu nauczycielowi, ale pojawił się problem co mają zrobić i jak rozwiązać ze mną umowę o pracę. Ja oczywiście nadal chcę być pedagogiem, prosiłam o przywrócenie pensum, ale 2 miesiące wakacji nie wystarczyły organowi prowadzącemu na podjęcie decyzji. Proszę mi doradzić. Czy władze gminy muszą dać mi trzymiesięczną odprawę, jak chcą mnie zwolnić? Jaką mam podstawę prawną?

Pani zatrudnienie jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Karty Nauczyciela, stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej - w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Zamiast umowy na czas nieokreślony w gimnazjum, powinna Pani otrzymać aneks do umowy ze szkoły podstawowej, określający, że jest Pani zatrudniona w zespole oraz typy szkół, w których jest Pani zatrudniona. Wynika to z art. 14 ust. 2 Karty Nauczyciela: w przypadku zatrudnienia w zespole szkół akt mianowania i umowa o pracę powinny określać także typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel.

W chwili obecnej można jeszcze sporządzić taki aneks porządkujący stan zatrudnienia; wówczas nie byłoby żadnego rozwiązania umowy, a po zakończonej kadencji mogłaby Pani powrócić na wcześniej zajmowane stanowiska.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT