Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Doradztwo zawodowe co do zasady musi prowadzić nauczyciel zatrudniony w danej szkole, co wynika z § 7 i 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r....

PORADA PRAWNA

09 maja 2019 Prawo oświatowe

Jesteśmy Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym od 2013 r. działa Międzyszkolne Centrum Doradztwa Zawodowego wspierające realizację doradztwa we wszystkich typach szkół powiatu starachowickiego. Od 2018 r. placówka jest Powiatowym Punktem Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w sieci powołanej przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. W CKP doradztwo jest realizowane w ramach jednego etatu. Organem prowadzącym jednostki jest powiat starachowicki. Nasze pytanie jest następujące: Czy w związku z wprowadzeniem w ramowych planach nauczania doradztwa zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat starachowicki, możliwa jest realizacja zajęć doradczych w tych szkołach przez doradcę zatrudnionego w CKP i na jakiej podstawie: czy może być to porozumienie szkoła-CKP, czy organ prowadzący-szkoła-CKP?

Doradztwo zawodowe co do zasady musi prowadzić nauczyciel zatrudniony w danej szkole, co wynika z § 7 i 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego, Dz.U. z 2018 r., poz. 1675, ponieważ do roku szkolnego 2021/2022 włącznie jeżeli szkoła nie zatrudnia doradcy zawodowego, dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu nauczycielowi lub osobie niebędącej nauczycielem, która posiada wystarczające przygotowanie. Wprawdzie § 9 ww. rozporządzenia dopuszcza współpracę przy organizacji i realizacji doradztwa zawodowego m.in. z placówkami kształcenia praktycznego , natomiast z uwagi na brzmienie § 7 i 10 ww. rozporządzenia trudno stwierdzić, czy zgodnie z zamiarem ustawodawcy wszystkie zajęcia doradztwa zawodowego w danej szkole może poprowadzić w szkole doradca zawodowy zatrudniony w innej placówce oświatowej w ramach tej współpracy. Z tego względu najlepiej byłoby zasięgnąć opinii MEN, czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne. W razie pozytywnej odpowiedzi, placówka powinna nawiązać porozumienie z dyrektorami szkół, którzy z kolei muszą ustalić finansowanie zajęć prowadzonych przez zewnętrzną placówkę z organem prowadzącym, który w związku z tym również może być stroną porozumienia. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT