Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W dniu 25 marca 2020 r. wejdzie w życie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego...

PORADA PRAWNA

19 marca 2020 Inne

Jesteśmy szkołą niepubliczną dla dorosłych kształcącą w systemie zaocznym więc sobotnio-niedzielnym co 2 tygodnie. Szkoła tak jak inne zawiesiła zajęcia na czas wskazany przez MEN. Niestety docierają do nas informacje z urzędu, że nie otrzymamy subwencji za ten czas. Nauczyciele pracują zdalnie przygotowując materiały, zadając prace, odbierając je, sprawdzają i oceniają. Wg mojej oceny pracują więcej niż w normalnej sytuacji. Niestety dla urzędu nie ma to znaczenia. Argumentują to: nie ma zajęć w wymiarze 50%, nie ma dotacji. Konsekwencją będzie brak wynagrodzenia dla nauczycieli (zatrudnionych na umowę zlecenie, ale również jest grupa nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę). W związku z tym, że wynagrodzenie może być wypłacane tylko z konta dotacyjnego - a więc pustego -wynagrodzenia nie będzie. Co w takiej sytuacji może zrobić dyrektor czy organ prowadzący?

W dniu 25 marca 2020 r. wejdzie w życie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493), zgodnie z którym do ustalania dotacji za okres od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym zakończy się czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły, nie stosuje się przepisów art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r. Poz. 17 ze zm.), w zakresie dotyczącym uzależnienia otrzymania dotacji na ucznia od jego uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz art. 26 ust.3 UoFZO o potwierdzaniu obecności na zajęciach własnoręcznym podpisem.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT