Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Podstawę prawną zwolnienia pracownika stanowi art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z...

PORADA PRAWNA

07 czerwca 2017 Kadry

Konserwator zatrudniony w gimnazjum na 0,60 et. i w drugiej placówce, szkole podstawowej na 0,40 et. Od 1 września 2017 r. pracodawcy chcą zlikwidować stanowisko pracy konserwatora. Na jakiej podstawie prawnej dyrektor szkoły podstawowej ma rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę i jaki okres wypowiedzenia ma zastosować( pracownik zatrudniony w sp od 1.08.2017 r. umowa na czas nieokreślony) oraz czy należy się pracownikowi (z etatu 0,40) odprawa pieniężna z powodu likwidacji stanowiska pracy (dyrektor sp zatrudnia 38 osób)jaką podać przyczynę rozwiązania stosunku pracy w świadectwie pracy. Dziękuję za pomoc .

 Podstawę prawną zwolnienia pracownika stanowi art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U.2016.1474 – pracownik zostanie zwolniony z przyczyny niedotyczącej pracowników, stanowiącej wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy, jaką jest likwidacja stanowiska pracy. Ponieważ w pytaniu podano, że pracownik ma przepracować tylko jeden miesiąc (sierpień 2017 r.), okres wypowiedzenia wyniesie 2 tygodnie (art. 36 § 1 pk1 1 KP). Pracownik będzie uprawniony do odprawy z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, która przy zatrudnieniu krótszym niż 2 lata przysługuje w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Przyczyna rozwiązania stosunku pracy nie jest wymieniana w świadectwie pracy – podaje się jedynie tryb i podstawę prawną zwolnienia: wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę na podstawie art. 10 ust. 1 ww. ustawy w zw. z art. 30 § 1 pkt 2 KP (art. 97 § 2 KP, załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, Dz.U. z 2016 r., poz. 2292).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT