Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na ten temat pisaliśmy wielokrotnie, proponujemy szczegółową analizę tych treści.Należy dokładnie przeanalizować dokumenty nauczyciela, w oparciu o które została...

PORADA PRAWNA

26 września 2017 Awans zawodowy

Mamy zatrudnioną nauczycielkę w naszej szkole od 01.09.2017r. do 31.08.2018r. Będąc zatrudniona w innych szkołach tj. - w 1 placówce 01.09.2015r. rozpoczęła awans zawodowy na nauczyciela mianowanego i otrzymała ocenę cząstkową pozytywną ; - od 01.09.2016r. zatrudniona następnej szkole ma ocenę opisową bez kwalifikacji pozytywną/negatywną. Złozyła wniosek w naszej szkole o kontynuacje awansu zawodowego dnia 20.09.2017r. bez oceny cząstkowej, czy może realizować w naszej szkole staż. dziekuję za pomoc Teresa Zgrabka

Na ten temat pisaliśmy wielokrotnie, proponujemy szczegółową analizę tych treści.Należy dokładnie przeanalizować dokumenty nauczyciela, w oparciu o które została zatrudniona - i stwierdzić jednoznacznie, czy posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotu. W przypadku wątpliwości proponuję zwrócić się do właściwego kuratorium o stwierdzenie tego faktu, bowiem w przypadku braku kwalifikacji jedynie kurator oświaty wydaje zgodę na zatrudnienie takie osoby.W informacji tej należy opisać sytuację nauczyciela związanej z rozpoczętym stażem na awans.Podstawa prawna

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (ze zm..), w szczególności art. 10 ust. 9 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.), w szczególności art. 6 ust. 5 pkt 2 i ust. 6, art. 7 ust. 1a, 1b, 1ba oraz ust. 3 pkt 6.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT