Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel mógłby zostać przeniesiony do prowadzenia zajęć z uczniami na czas określony, ale przez dyrektora tamtej szkoły, za zgodą nauczyciela i zatrudniającego go...

PORADA PRAWNA

11 kwietnia 2019 Nadzór pedagogiczny

Nauczyciel pracuje w szkole podstawowej z oddziałem gimnazjalnym. W trakcie egzaminu gimnazjalnego został oddelegowany do innej szkoły podstawowej, w której nie było egzaminu. Czy dyrektor szkoły ma prawo nakazać "swojemu" nauczycielowi wyjazd do innej szkoły, aby prowadził tam zajęcia lekcyjne w czasie egzaminu gimnazjalnego? Nauczyciel, który musiał pojechać nie jest w żaden sposób związany ze szkołą do której się udał, nie ma żadnej umowy o pracę lub cywilnej.

Nauczyciel mógłby zostać przeniesiony do prowadzenia zajęć z uczniami na czas określony, ale przez dyrektora tamtej szkoły, za zgodą nauczyciela i zatrudniającego go dyrektora oraz po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego – art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm. w zw. z art. 18 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. Dyrektor zatrudniający nauczyciela nie może więc samodzielnie narzucić nauczycielowi takiego obowiązku.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT