Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 64 ust. 5 zd. 2 w zw. z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, nauczyciel zatrudniony przez okres...

PORADA PRAWNA

07 stycznia 2021 Kadry

Nauczycielka została zatrudniona od 1.09.2019 r. do 29.02.2020 r. i wypłacono jej ekwiwalent za 20 dni urlopu, ponieważ wykorzystała ferie zimowe za rok 2020. Ta sama nauczycielka podpisała ze szkołą drugą umowę o pracę od 1.09.2020 r. do 31.01.2021 r. Za ile dni należy wypłacić jej ekwiwalent za urlop ? Wykorzystała ferie zimowe za rok 2021.

Zgodnie z art. 64 ust. 5 zd. 2 w zw. z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy (dydaktycznych) w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć według przeliczenia: 5,6 dni za 1 miesiąc pracy. Nauczyciel zatrudniony przez 5 miesięcy jest uprawniony do urlopu w wymiarze: 5 * 5,6 dni = 28 dni, a od tego dnia odejmuje się urlop wykorzystany w naturze w czasie ferii zimowych (14 dni). Nauczyciel będzie więc uprawniony do ekwiwalentu za 14 dni niewykorzystanego urlopu. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT