Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie § 1a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w...

PORADA PRAWNA

12 listopada 2020 Prawo oświatowe

Proszę o informację, czy jest zgodne z prawem oświatowym wydanie polecenia dyrektorom szkół przez burmistrza organizacji zajęć opiekuńczych także dla uczniów, których rodzice nie spełniają warunków określonych w par. 2c rozporządzenia MEN z dnia 5 listopada 2020 r.?

Na podstawie § 1a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1389 ze zm.) do dnia 3 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. W tym terminie zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co dotyczy także zajęć świetlicowych (§ 2a ust. 3a ww. rozporządzenia). Natomiast wyjątkowo w szkołach podstawowych w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły; opieka jest więc zapewniana tym uczniom, którzy nie mogą ich realizować zdalnie w domach – np. z powodu braku sprzętu lub dostępu do internetu (§ 2 ust. 3f ww. rozporządzenia). Z kolei szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej (§ 2c ww. rozporządzenia); świetlica nie jest więc zapewniana wszystkim chętnym dzieciom, chyba że w zdalnej formie, a organ prowadzący nie może w tym zakresie wydać dyrektorowi wiążącego polecenia w zakresie stacjonarnej działalności, które jest niezgodne z przepisami. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT