Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Osobą, która zatrudnia nauczycieli i podejmuje decyzje o tym czy posiadają oni kwalifikacje do na-uczania danego przedmiotu decyduje dyrektor szkoły. Również on ponosi...

PORADA PRAWNA

30 lipca 2020 Kadry

Proszę o informację, czy z dniem 1 września 2020 r. można zatrudniać na stanowisko nauczyciela osoby, które mają mgr np. z technologii żywienia a studnia podyplomowe z chemii na stanowisko nauczyciela chemii? proszę o informację, ponieważ przepisy miały się zmienić, że na stanowisko nauczyciela można zatrudnić tylko osoby, które mają ukończone studia mgr z danego przedmiotu od kiedy mają wejść nowe przepisy?

Osobą, która zatrudnia nauczycieli i podejmuje decyzje o tym czy posiadają oni kwalifikacje do na-uczania danego przedmiotu decyduje dyrektor szkoły. Również on ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie do pracy z uczniami osoby bez wymaganych kwalifikacji.
Zgodnie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wy-kształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia na-uczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.
Dokładne wymogi jakie stawiane są pedagogom określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575). Zgodnie z tym rozporządzeniem nauczyciele, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia mogą uczyć jedynie w szkołach podstawowych. Do pracy w szkole ponadpodstawowej wymagane jest wykształcenie magisterskie.
Jeżeli chodzi o osobę z wykształceniem wyższym magisterskim w zakresie technologii żywienia, która ukończyła studia podyplomowe z chemii to wydaje się, że może ona uczyć chemii w szkole, gdyż ukończyła studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot, i studia podyplomowe w zakresie chemii. Jedyna wątpliwość dotyczy przygotowania pedagogicznego.
§ 2 pkt 2 rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji wskazuje, że przygotowanie pedagogiczne to nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. Jeżeli te warunki są spełnione można uznać, ze kandydat na nauczyciela spełnia wymogi stawiane przez rozporządzenie.
Podkreślić należy, że Kuratorium Oświaty szczegółowo bada kwalifikacje nauczycieli w procesie wy-dawania opinii w przedmiocie zatwierdzania arkuszy. Jeżeli są wątpliwości odnośnie tego czy nauczyciel spełnia wymogi kwalifikacyjne, należy je omówić z przedstawicielami właściwego Kuratora Oświaty.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT