Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Odpowiadając na tak postawione pytanie, stwierdzić należy, że żaden akt prawnych w randze ustawy ani rozporządzenia nie określa obowiązującego wzoru konspektu lekcji...

PORADA PRAWNA

02 stycznia 2022 Nadzór pedagogiczny

Proszę o podanie elementów, z jakich powinien składać się konspekt lekcji (scenariusz zajęć) nauczyciela wspomagającego w szkole ponadpodstawowej oraz arkusz obserwacji dyrektora szkoły, który obserwuje te zajęcia.

Odpowiadając na tak postawione pytanie, stwierdzić należy, że żaden akt prawnych w randze ustawy ani rozporządzenia nie określa obowiązującego wzoru konspektu lekcji (scenariusza zajęć) nauczyciela wspomagającego w szkole ponadpodstawowej oraz arkusza obserwacji dyrektora szkoły. Każda placówka tworzy tego rodzaju dokumentację na własne potrzeby.

Konspekt zajęć z pewnością powinien jednak określać: tematykę zajęć, wskazanie celu ogólnego zajęć, cele operacyjne, cele terapeutyczne, metody pracy, formy pracy, środki dydaktyczne, czas trwania zajęć oraz opis przebiegu zajęć.
Z kolei arkusz obserwacji zajęć powinien zawierać: imię i nazwisko nauczyciela, imię i nazwisko obserwującego, wskazanie przedmiotu/rodzaju zajęć, temat zajęć, datę obserwacji, określenia założonych celów zajęć, zaplanowane metody oraz spostrzeżenia z przebiegu zajęć.  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT