Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 9d ust. 5 i 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu...

PORADA PRAWNA

24 stycznia 2021 Awans zawodowy

Szkoła feryjna. Nauczyciel kontraktowy rozpoczął awans na mianowanego w dniu 5.09.2019 r. Nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim od 9.12.2019 r. do 13.12.2019 r. – choroba, od 3.01.2020 r. do 10.01.2020 r. – choroba, od 30.06.2020 r. do 5.07.2020 r. – choroba, od 7.08.2020 r. do 20.10.2020 r. – choroba w czasie ciąży, od 21.10.2020 r. do 15.12.2020 r. – urlop macierzyński. O ile dokładnie przedłuża się awans nauczyciela? Czy licząc dni, o które trzeba przedłużyć, liczy się wszystkie dni, wliczając soboty niedziele i święta? Proszę o informację, o ile dni i do kiedy nauczycielowi należy przedłużyć awans?

Na podstawie art. 9d ust. 5 i 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. Ponadto w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W związku z powyższym staż został wydłużony o okres od 7 sierpnia do 15 grudnia 2020 r., ponieważ wcześniejsze zwolnienia lekarskie nie trwały nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy (art. 9c ust. 1 pkt 2 KN). Od 5 września 2019 r. do 6 sierpnia 2020 r. nauczycielka zrealizowała staż w wymiarze 11 miesięcy i 2 dni. O ile więc nie wystąpią nieobecności w pracy podlegające odliczeniu od stażu, to pozostały 1 rok 9 miesięcy i 28 dni stażu zrealizuje od 16 grudnia 2020 r. do 13 października 2022 r. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT