Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nie ma wyraźnej podstawy prawnej do skrócenia zajęć nauczania indywidualnego do 30 minut. Na podstawie § 13a pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9...

PORADA PRAWNA

08 października 2020 Prawo oświatowe

Szkoła ponadpodstawowa feryjna. Czy można skrócić lekcje zdalne do 30 min. (nauczanie indywidualne)? Jeżeli tak, to proszę o podstawę prawną.

Nie ma wyraźnej podstawy prawnej do skrócenia zajęć nauczania indywidualnego do 30 minut. Na podstawie § 13a pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r., poz. 1616 ze zm.) w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia indywidualnego nauczania mogą być prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli, na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia, w indywidualnym kontakcie z dzieckiem lub uczniem. Jednocześnie żaden przepis ww. rozporządzenia nie odsyła do rozwiązań stosowanych przez dyrektorów w czasie zawieszenia stacjonarnych zajęć dla uczniów uczęszczających do szkół, zgodnie z którymi godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut, a w uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut - § 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.). W związku z tym nadal pojedyncze zajęcia nauczania indywidualnego muszą trwać 45 minut, natomiast można je podzielić, np. część on-line 30 minut i pozostałe 15 minut zajęć realizowanych inaczej – np. praca ucznia nad zadaniem poleconym przez nauczyciela bez ekranu komputera, ale z zapewnieniem możliwości – w razie potrzeby – indywidualnego kontaktu ucznia z nauczycielem (telefonicznego, on-line itp.). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe





Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT