Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 17 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 20187 r. poz. 1510 ze zm.)...

PORADA PRAWNA

01 lutego 2019 Nadzór pedagogiczny

W szkole będą uczniowie obcokrajowcy z Ukrainy i Kazachstanu, którzy będą przebywać w Polsce na podstawie wizy. W większości są to uczniowie niepełnoletni. W Polsce będą przebywać od września do czerwca. Czy uczniowie powinni być zgłaszani do NFZ czy też powinni ubezpieczać się samodzielnie ubezpieczeniem dobrowolnym? Czy będą różnice w ubezpieczeniu uczniów niepełnoletnich i pełnoletnich co do kwoty, miejsca i sposobu (dobrowolności)?

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 17 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 20187 r. poz. 1510 ze zm.) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają uczniowie, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. jako członek rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu w związku z zatrudnieniem rodzica). Uczeń powinien być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, a obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej temu obowiązkowi oraz opłaceniu składki, której wysokość jest jednakowa dla wszystkich uczniów bez względu na wiek i narodowość oraz określa ją art. 81 ust. 8 pkt 3 ustawy. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uczniów powstaje z dniem przyjęcia do szkoły, gdy uczeń nie jest objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły albo skreślenia z listy uczniów, zaś ucznia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca za niego składki szkoła - art. 73 pkt 1 i art. 75 ust. 4 ustawy. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT