Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Do dostraczenia dyrektorowi zaświadczenia o niekaralności nauczyciel jest zobowiązany jedynie podczas nawiązywania nowego stosunku pracy.Przy nawiązaniu stosunku pracy...

PORADA PRAWNA

01 grudnia 2014 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Czy dając nauczycielowi pismo o przekształceniu umowy na czas nieokreślony na umowę na podstawie mianowania, należy do akt dołączyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności nauczyciela?

Do dostraczenia dyrektorowi zaświadczenia o niekaralności nauczyciel jest zobowiązany jedynie podczas nawiązywania nowego stosunku pracy.Przy nawiązaniu stosunku pracy pracownik musi udokumentować niekaralność

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (potwierdzenie spełniania warunku, że nauczyciel nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie) nauczyciel dostarcza dyrektorowi przedszkola tylko przed nawiązaniem stosunku pracy, jak wskazuje art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela.

Przekształcenie stosunku pracy to nie nawiązanie stosunku pracy

Jeżeli stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania, to dochodzi do przekształcenia podstawy prawnej stosunku pracy. Zgodnie z art. 10 ust. 5a i 5b Karty Nauczyciela potwierdzenia zmiany dokonuje na piśmie dyrektor przedszkola

W tym przypadku zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego nie jest więc potrzebne.

Do akt osobowych dyrektor przedszkola wkłada jedynie pismo o przekształceniu stosunku pracy z nauczycielem.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT