Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Logopeda może prowadzić z dzieckiem tylko zajęcia logopedyczne (w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń), mieszczące się w ramach zadań...

PORADA PRAWNA

10 listopada 2020 Prawo oświatowe

Czy logopeda może prowadzić zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo, w tym z afazją? Jeśli nie, to jaki specjalista może prowadzić takie zajęcia? Proszę o poradę, co zrobić, jeśli nie ma takiego specjalisty?

 Logopeda może prowadzić z dzieckiem tylko zajęcia logopedyczne (w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń), mieszczące się w ramach zadań wykonywanych na tym stanowisku zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1280). Logopeda nie prowadzi natomiast zajęć mających na celu usprawnienie ruchowe, z powodu braku kwalifikacji - § 23 ust. 1 w zw. z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1289). Zajęcia mające na celu usprawnianie ruchu może prowadzić np. fizjoterapeuta lub rehabilitant i takich specjalistów (także bez kwalifikacji pedagogicznych) należy nadal poszukiwać do pracy z dzieckiem, z uwagi na obowiązek realizowania zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1309).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT