Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z poźn. zm.- dalej Karta Nauczyciela) nauczyciel mianowany może...

PORADA PRAWNA

28 maja 2020 Awans zawodowy

Czy nauczyciel mianowany, który od września 2020 r. będzie pełnił obowiązki dyrektora przedszkola będzie mógł rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego (dyplomowy)? Mianowanie uzyskał w 2015 r.

Zgodnie z art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z poźn. zm.- dalej Karta Nauczyciela) nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Skoro Nauczyciel uzyskał mianowanie w 2015 r. spełnią to kryterium i spokojnie może rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego.
Co do zasady, zgodnie z art. 9c ust. 1 i art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy i rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na wniosek złożony przez nauczyciela.
Trochę inne zasady obowiązują w przypadku dyrektorów jednostek oświatowych. Zgodnie z art. 9e ust. 1 Karty Nauczyciela dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata oraz legitymujący się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
Wynika z tego, że niestety nowo powołany dyrektor może złożyć wniosek podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po przepracowaniu 3 lat na stanowisku dyrektora i nie wcześniej niż po upływie 4 lat od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Oczywiście chodzi tu o „bycie” dyrektorem, a nie sprawowanie funkcji w konkretnej placówce. Jeżeli np. nauczyciel był dyrektorem wcześniej w innej szkole wlicza się mu ten okres do 3-letniego stażu pracy na stanowisku dyrektora.
Jeżeli dany nauczyciel po raz pierwszy będzie sprawował funkcję dyrektora od września 2020 r. to wniosek o podjecie postępowania będzie mógł złożyć dopiero za 3 lata. Spełnione będzie wtedy również kryterium 4 lat przerwy pomiędzy uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT