Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na ten temat pisaliśmy wielokrotnie. Akt nadania stopnia awansu zawodowego posiada swój wzór z numerem. Oznacza to, że dokument ten podlega rejestracji. Akt ten jest decyzją...

PORADA PRAWNA

05 października 2018 Awans zawodowy

Czy treść aktu nadania stopnia awansu zawodowego należy wpisać w specjalny druk ścisłego zarachowania, czy można wypisać komputerowo na zwykłej kartce? Czy data w akcie nadania stopnia awansu zawodowego powinna być datą sierpniową?

Na ten temat pisaliśmy wielokrotnie. Akt nadania stopnia awansu zawodowego posiada swój wzór z numerem. Oznacza to, że dokument ten podlega rejestracji. Akt ten jest decyzją administracyjną, zatem podlega warunkom z art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. W powyższej regulacji wymieniono następujące elementy: 1) oznaczenie organu administracji publicznej, 2) datę wydania, 3) oznaczenie strony lub stron, 4) powołanie podstawy prawnej, 5) rozstrzygnięcie, 6) uzasadnienie faktyczne i prawne, 7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy odwołanie, 8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.Pozostałe wpisy w akcie nadania stopnia awansu zawodowego wynikają z art. 9b ust. 5 ustawy: 1) nazwa komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, 2) numer i data wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, 3) stopień awansu zawodowego, 4) informację o poziomie wykształcenia nauczyciela.Data nadania musi być zgodna ze stanem faktycznym.

Podstawa prawna: 1) Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26.01.1992 r. (ze zm.), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli lub od 1.09.2018: 3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT