Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Należy odróżnić klasyfikowanie i promowanie ucznia od przedłużenia etapu edukacyjnego. Zagadnienia te regulują odrębne przepisy. Zgodnie z art. 44o ust. 4 pkt 1 ustawy z...

PORADA PRAWNA

14 czerwca 2021 Prawo oświatowe

Czy w sytuacji, kiedy uczeń ma wszystkie oceny pozytywne, a rodzice mimo wszystko proszą o przedłużenie etapu edukacyjnego, mogę przedłużyć okres nauki ucznia? Mam wątpliwości, czy uczniowi klasyfikowanemu (posiadającemu wszystkie oceny pozytywne) przysługuje prawo przedłużenia okresu nauki. Czy wydłużenie II etapu nauki dziecka powinnam potraktować jako równoznaczne z nieklasyfikowaniem ucznia do klasy VIII?

Należy odróżnić klasyfikowanie i promowanie ucznia od przedłużenia etapu edukacyjnego. Zagadnienia te regulują odrębne przepisy. Zgodnie z art. 44o ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę (art. 44o ust. 7 UoSO). Z kolei decyzja o przedłużenie II etapu edukacyjnego może zostać złożona najpóźniej do końca roku szkolnego w klasie VIII (§ 5 ust. 4 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, Dz.U. z 2019 r., poz. 639 ze zm.). Wynika z tego, że wydłużenie etapu edukacyjnego nie ma związku z promowaniem do wyższej klasy, ponieważ uczeń promowany do VIII klasy może w ramach przedłużenia jeszcze przez 2 lata uczęszczać do VIII klasy i uzyskać klasyfikację końcową w ostatnim roku nauki. Tylko gdyby uczeń nie był promowany po nauce w VII klasie (z powodu braku uzyskania pozytywnych ocen klasyfikacyjnych), to w czasie przedłużenia etapu edukacyjnego przez I rok mógłby ponownie realizować VII klasę i następnie VIII klasę. Innymi słowy, uczniowi nie można odmówić możliwości skorzystania z przedłużenia etapu edukacyjnego z powodu uzyskania pozytywnych ocen klasyfikacyjnych w VII klasie, ponieważ nie jest to równoznaczne z powtarzaniem klasy w rozumieniu UoSO. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT