Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach, co potwierdza orzecznictwo. Do prowadzenia zajęć w trudnych warunkach, wynagradzanego dodatkiem za warunki...

PORADA PRAWNA

05 października 2020 Prawo oświatowe

Dyrektor szkoły podstawowej połączył dziewczęta z klasy IV i klasy V w jedną grupę ćwiczebną na lekcjach wychowania fizycznego. Czy połączoną grupę dziewcząt klas IV i V można uznać za klasę łączoną? Czy w takiej sytuacji nauczyciel powinien otrzymać dodatek za trudne warunki pracy?

Nauczycielowi przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach, co potwierdza orzecznictwo. Do prowadzenia zajęć w trudnych warunkach, wynagradzanego dodatkiem za warunki pracy, ustawodawca zalicza prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych – art. 34 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 oraz § 8 pkt 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.). W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 1995 r., I PRN 30/95 wskazano, że nauczyciel szkoły podstawowej prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w grupach międzyklasowych (czyli składających się z uczniów – dziewcząt albo chłopców – na różnym poziomie nauczania) ma prawo do dodatku z tytułu prowadzenia zajęć w klasach łączonych, ponieważ pojęcie klasy jest tożsame m.in. z pojęciem grupy. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT