Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Obowiązujące przepisy nie określają ani łącznej liczby dzieci w oddziale przedszkola niepublicznego, ani jaka w tym może być liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie...

PORADA PRAWNA

21 września 2017 Prawo oświatowe

Ile dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym może uczęszczać do jednej grupy przedszkolnej ogólnodostępnej w przedszkolu niepublicznym?


Obowiązujące przepisy nie określają ani łącznej liczby dzieci w oddziale przedszkola niepublicznego, ani jaka w tym może być liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zagadnienie to może jedynie regulować statut danego przedszkola, z wymogiem zapewnienia wszystkim dzieciom zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu w placówce (art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Dz.U. z 2017 r., poz. 649 w § 5 ust. 1 określa liczbę dzieci w publicznym przedszkolu na poziomie 25 osób w oddziale, w tym nie określa, ile z tych dzieci może posiadać ww. orzeczenia.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT