Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu...

PORADA PRAWNA

19 maja 2020 Nadzór pedagogiczny

Mam pytanie dotyczące wypełniania dzienników lekcyjnych-papierowych w okresie nauczania zdalnego. Nasza placówka od marca została przeznaczona na miejsce kwarantanny przez gminny sztab kryzysowy, dlatego też pracownicy szkoły nie mogą przebywać w budynku szkoły, a dzienniki lekcyjne są odpowiednio zabezpieczone wraz z inną dokumentacją w budynku placówki. W związku z wielokrotnymi pytaniami do kuratorium otrzymywaliśmy różne informacje dotyczące wypełniania dokumentacji szkolnej. Dlatego też sporządziliśmy tabelę na wzór dzienników lekcyjnych do wpisywania tematów lekcji oraz tabelę do wpisywania ocen. Spotkaliśmy się z opinią, że po zakończonej nauce należy scalić te dokumenty i zrobić z nich załączniki do dzienników lekcyjnych-odpowiednio opisane na wzór dokumentów. Inna opinia to, że należy wypełnić dzienniki po powrocie do nauki stacjonarnej, co w takiej sytuacji jest właściwe? Czy możemy wprowadzić zarządzeniem formę dokumentowania w takiej sytuacji i pozostać przy obecnych tabelach wypełnianych na bieżąco, a następnie pozostawić je w formie załączników?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.- dalej rozporządzenie) w § 8 ust. 1 wprowadza obowiązek prowadzenia dla każdego oddziału dziennika lekcyjnego. Jak wynika z § 21 ww. rozporządzenia może on mieć formę tradycyjną- papierową lub elektroniczną. W przedstawionej sytuacji w szkole prowadzony jest dziennik w formie papierowej, a nauczyciele nie posiadają do niego dostępu z uwagi na to, że budynek szkolny przeznaczono na miejsce kwarantanny. Niestety wspomniane powyżej rozporządzenie nie przewiduje sytuacji, w której nauczyciele i dyrekcja szkoły nie będą miały dostępu do zgromadzonej w budynku dokumentacji szkolnej. Problemu by nie było gdyby dziennik był prowadzony w formie elektronicznej.
Na dzień dzisiejszy ani rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 411 z późn. zm.), ani rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) nie wskazują wprost jak należy postąpić w takiej sytuacji. Pomocny może się tu okazać przepis § 1 pkt 7 tego drugiego rozporządzenia, który nakazuje dyrektorowi szkoły ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. Jest to bardzo ogólnikowy przepis, ale na jego podstawie można zarządzeniem dyrektora wprowadzić wspomniany sposób dokumentowania obejmujący dane zawarte w dzienniku lekcyjnym. Rzeczywiście tabele prowadzone przez nauczycieli (na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły) mogłyby stać się załącznikami do dzienników. Oczywiście musiałyby być właściwie opisane, podpisane przez nauczycieli prowadzących i opieczętowane. W tej sytuacji raczej nie ma racji bytu przepisywanie ich do dzienników, gdyż, przynajmniej starsze dzieci, nie wrócą już w tym roku szkolnym do zajęć w tradycyjnej formie.
Podkreślić należy, że przepisy nie wskazują tu właściwej drogi postępowania. Wskazany powyżej „sposób” na pewno należałoby skonsultować z organem prowadzącym i właściwym Kuratorem Oświaty.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT