Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z nauczycielem, który zajęcia bezpośrednio z uczniami na wszystkich stanowiskach pedagogicznych wykonuje w niepublicznym przedszkolu lub publicznym, ale niesamorządowym w...

PORADA PRAWNA

29 kwietnia 2019 Kadry

Mam pytanie związane z rodzajem umów dla nauczycieli od 1 września br. Czy nauczyciela j. angielskiego, który przychodzi na 2 godz. w tygodniu będę musiała zatrudnić na umowę o pracę? I jeśli zatrudnić chcę nauczyciela wychowania przedszkolnego, który jest jednocześnie logopedą, to czy na 3 godz. zajęć logopedycznych w tygodniu mogę dać mu umowę zlecenie?

Z nauczycielem, który zajęcia bezpośrednio z uczniami na wszystkich stanowiskach pedagogicznych wykonuje w niepublicznym przedszkolu lub publicznym, ale niesamorządowym w wymiarze nieprzekraczającym 4 godzin tygodniowo, można zawrzeć umowę cywilnoprawną (np. zlecenie), jeśli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy – art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. Cechy charakterystyczne dla stosunku pracy to wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę i pod jego kierownictwem (czyli związanie poleceniami co do sposobu wykonywania pracy) – art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm. Czyli pierwszego nauczyciela można zatrudnić na umowę cywilnoprawną, jeśli oprócz 2 godzin języka angielskiego nie prowadzi innych zajęć z uczniami i nie dominują cechy stosunku pracy. Natomiast nauczyciel zajmujący dwa stanowiska pedagogiczne: nauczyciel wychowania przedszkolnego i logopeda musi być zatrudniony na umowę o pracę, gdy łącznie na stanowiskach pedagogicznych realizuje powyżej 4 godzin z uczniami, ponieważ na różnych stanowiskach pedagogicznych wykonuje ten sam rodzaj pracy jako nauczyciel i nie rozpatruje się ich jako różne zatrudnienia – art. 10a ust. 1 KN. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT