Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jeśli nauczyciel  od dnia 13 maja 2018r. będzie nieobecny  w pracy z powodu  czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub urlopu macierzyńskiego, to jego...

PORADA PRAWNA

19 marca 2018 Awans zawodowy

Nauczycielka - stażysta w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęła staż, umowa o pracę na rok szkolny. Zakończenie stażu przypada na 31.05.2018 r. W międzyczasie okazało się, że jest w ciąży - termin porodu na dzień 13.05.2018 r. Czy w związku z przejściem na urlop macierzyński od dnia porodu staż ulega przedłożeniu? (mimo że nie będzie ponad 30 dni); Czy może przystąpić, podczas przebywania na urlopie macierzyńskim, który wg wstępnych deklaracji ma trwać do ok. 23 września 2018 r., do rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego? I czy ewentualnie dyrektor szkoły musi podpisać kolejną umowę z nauczycielem, aby umożliwić przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie późniejszym?

Jeśli nauczyciel  od dnia 13 maja 2018r. będzie nieobecny  w pracy z powodu  czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub urlopu macierzyńskiego, to jego staż nie ulegnie przedłużeniu. Staż przedłużają  nieobecności trwające nieprzerwanie dłużej niż miesiąc. Termin zakończenia stażu przypadnie na dzień 31 maja 2018r. Nauczyciel w okresie 30 dni od dnia zakończenia stażu powinien złożyć  dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju, a dyrektor dokonać oceny dorobku zawodowego za okres stażu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania. Po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel składa wniosek wraz z dokumentacją o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Nie ma przeszkód, aby nauczyciel  przebywający na urlopie macierzyńskim,  przystąpił do rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego jest zatrudnienie w szkole (nauczyciel przebywający na urlopie macierzyńskim pozostaje w stosunku pracy). Skoro nauczyciel jest zatrudniony do 31 sierpnia 2018r. to nie ma przeszkód, aby przystąpił do rozmowy w miesiącu sierpniu. Pozwoli to na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego  i wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczycielowi w terminie do dnia 31 sierpnia 2018r. Jeśli chodzi o możliwość zawarcia  kolejnej umowy z nauczycielem stażystą, to przepis art. 10 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela dopuszcza możliwość nawiązania  z nauczycielem stażystą stosunku pracy na czas określony na kolejny rok szkolny  w razie ustalenia dodatkowego stażu -  w przypadku uzyskania przez nauczyciela negatywnej oceny dorobku zawodowego lub braku akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U.z 2017 r. poz.1189 z późn.zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.z 2013r. poz.393).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT