Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zajęcia rewalidacyjne z uczniem z Zespołem Aspergera z normą intelektualną nie musi prowadzić nauczyciel oligofrenopedagog. Należy jednak pamiętać, że winien je...

PORADA PRAWNA

26 maja 2015 Nadzór pedagogiczny

Uczeń ma Zespół Aspergera i normę intelektualną. Czy zajęcia rewalidacyjne, zalecane przez Poradnię PP może prowadzić nauczyciel bez kwalifikacji do oligofrenopedagogiki?

Zajęcia rewalidacyjne z uczniem z Zespołem Aspergera z normą intelektualną nie musi prowadzić nauczyciel oligofrenopedagog. Należy jednak pamiętać, że winien je prowadzić nauczycieli posiadający odpowiednie przygotowanie specjalistyczne do prowadzenia danego rodzaju zajęć.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów, prowadzi się następujące zajęcia rewalidacyjne:

 • korekcyjne wad postawy,
 • korygujące wady mowy (logopedyczne i logo rytmika)
 • orientacji przestrzennej i poruszania się,
 • nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,
 • inne, wynikające z programów rewalidacji np.: 
  • korekcyjno – kompensacyjne,
  • orientacji przestrzennej,
  • terapia psychologiczna.
  • muzykoterapia,
  • dogoterapia,
  • terapia zajęciowa,
  • kinezyterapia,
  • hipoterapia,
  • zajęcia antystresowe
  • terapia integracji sensorycznej
  • terapia metodą Tomatisa
  • Biofeedback 


Zatem - rodzaj zajęć rewalidacyjnych, które przysługują uczniowi z Zespołem Aspergera winien być określony w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dopiero na tej podstawie dyrektor może przydzielić ich realizację konkretnemu nauczycielowi, który posiada kwalifikacje do ich prowadzenia.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT