Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Obecny dyrektor miał obowiązek zweryfikowania kwalifikacji nauczycielki przed powierzeniem zajęć, ponieważ arkusz organizacji szkoły nie stanowi czynności z zakresu prawa...

PORADA PRAWNA

06 października 2021 Zatrudnianie (kodeks pracy)

W jaki sposób dyrektor powinien ustosunkować się do sytuacji, w której poprzedni dyrektor, sporządzając projekt organizacyjny, przydzielił godziny logopedii nauczycielce j. polskiego, która nie dostarczyła dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z logopedii? W obecnym roku szkolnym realizuje już te godziny i nadal nie dostarczyła dyplomu ukończenia. Jakie kroki może podjąć obecny dyrektor, jeśli nie otrzyma dyplomu? Czy nauczyciel może realizować te godziny, jeśli teraz podejmie studia podyplomowe z logopedii?

Obecny dyrektor miał obowiązek zweryfikowania kwalifikacji nauczycielki przed powierzeniem zajęć, ponieważ arkusz organizacji szkoły nie stanowi czynności z zakresu prawa pracy w zakresie przydzielania godzin nauczycielom (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2021 r., poz. 1762). Nauczycielkę należy wezwać do pilnego przedłożenia dokumentacji wykazującej kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. Jeśli się okaże, że ich nie posiada – stosunek pracy wygasa w części etatu obejmującej zajęcia prowadzone bez kwalifikacji, co dyrektor stwierdza na piśmie, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 KN; w razie realizowania zajęć logopedycznych w ramach godzin ponadwymiarowych należy je odebrać (art. 7 ust. 1 KN).

Jeśli okaże się, że podjęte przez dyrektora działania zmierzające do zatrudnienia wykwalifikowanego nauczyciela nie dadzą rezultatu (a więc nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela z kwalifikacjami logopedy), to dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycielki bez pełnych kwalifikacji, zwłaszcza gdy jest w trakcie studiów podyplomowych (art. 10 ust. 7 i 9 KN). Należy spodziewać się, że kurator oświaty nie wyrazi zgody na zatrudnienie bez pełnych kwalifikacji nauczyciela ze wsteczną datą sprzed wniosku dyrektora, stąd obecne zatrudnienie bez tej zgody skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy w części etatu dotyczącej zadań logopedy (lub odebraniem godzin ponadwymiarowych), oraz należy liczyć się z tym, że kurator oświaty może takiej zgody nie udzielić, gdy dana osoba nawet jeszcze nie rozpoczęła studiów podyplomowych.

Obecnie nauczycielka tych zajęć nie może prowadzić do czasu wykazania lub uzyskania kwalifikacji albo na podstawie zgody kuratora oświaty, z której będzie wynikało, od kiedy do kiedy nauczycielkę można zatrudnić na stanowisku logopedy bez pełnych kwalifikacji. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT