Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dni 29 i 30 kwietnia 2019 r. w publicznych szkołach feryjnych nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy i nie są terminem urlopu wypoczynkowego, a w związku z tym...

PORADA PRAWNA

11 kwietnia 2019 Inne

W szkole jest organizowana wycieczka pracownicza ze środków ZFŚS w dniach 28.04.-03.05 2019r. Z uwagi na zaplanowane przez organ prowadzący wizyty rekrutacyjne w szkołach przez szkoły podstawowe z sąsiednich powiatów muszą odbyć się zajęcia w dniach 29 i 30 kwietnia, a wcześniej powyższe dni planowane były jako wolne. Wpłaty dokonane, umowa podpisana i 11 nauczycieli z 74 pracujących wyjeżdża oraz 12 pracowników z obsługi. Dodam, że w szkole pracuje razem z nauczycielami 113 pracowników. Pracownicy obsługi uczestnicząc w wyciecze będą w tych dniach na urlopie. Czy nauczyciela w tych dniach powinni być na urlopie bezpłatnym tj. 29 i 30 kwietnia?

Dni 29 i 30 kwietnia 2019 r. w publicznych szkołach feryjnych nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy i nie są terminem urlopu wypoczynkowego, a w związku z tym nauczyciele mogliby jedynie złożyć pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem wskazującym na potrzebę skorzystania z urlopu bezpłatnego z ważnych powodów. Dyrektor wnioski te może uwzględnić, jeśli nieobecność nauczycieli nie spowoduje zakłócenia toku pracy szkoły (art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania, Dz.U. z 2001 r. Nr 1, poz. 5). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT