Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie § 50 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych,...

PORADA PRAWNA

12 lutego 2020 Prawo oświatowe

W tym roku szkolnym uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym ze sprzężeniami kończy szkołę podstawową. Rodzice nie chcą oddać go do szkoły przysposabiającej do pracy, a chcą pozostawić w Ośrodku Rewalidacyjno -Wychowawczym, by realizował zajęcia przewidziane w rozporządzeniu o ORW (MEN poz.1606 rozdział 5 § 51.2). Czy ma taką możliwość?

Na podstawie § 50 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r., poz. 1606) wychowankami ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych są dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które mogą być przyjmowane do ośrodka nie wcześniej niż od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3. rok życia. Pobyt wychowanka w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym trwa nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24. rok życia. Ponieważ określony jest najniższy wiek uprawniający do przyjęcia do OREW oraz maksymalny wiek pobytu w OREW, absolwent szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym ze sprzężeniami może zostać przyjęty do OREW i przebywać w nim nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym skończy 24. rok życia. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT