Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 177 § 1 w zw. z art. 1821g ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm. pracodawca nie może wypowiedzieć ani...

PORADA PRAWNA

19 maja 2020 Kadry

W związku ze zmianami organizacyjnymi nauczycielce przebywającej obecnie na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim (zatrudnionej na umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin) od 1 września nie przydzielono godzin w arkuszu organizacyjnym, czy w zaistniałej sytuacji podczas trwającego urlopu macierzyńskiego powinno się do dnia 31 maja wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę, czy dopiero po powrocie do pracy np. w styczniu 2021 r. zaproponować rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron? Co zrobić jeżeli nauczycielka nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Na podstawie art. 177 § 1 w zw. z art. 1821g ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego pracownicy. Doręczenie wypowiedzenia w czasie jednego z tych urlopów nie będzie z tego powodu nieważne (a więc rozpocznie się bieg okresu wypowiedzenia, z którego upływem rozwiąże się umowa o pracę), natomiast będzie wadliwe z powodu naruszenia ww. regulacji ochronnych, co z kolei będzie uprawniało nauczycielkę do dochodzenia roszczeń przed sądem pracy, zgodnie z art. 45 i n. KP. Ochrona ta działa także w razie zwalniania nauczycieli z przyczyn organizacyjnych, w tym wymienionych w art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 (wyrok Sądu Najwyższego z 19 października 2010 r., II PK 85/10). W związku z tym zarówno w bieżącym roku szkolnym, jak i po powrocie z urlopów najbardziej prawidłowe byłoby rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, co wymaga zgody nauczycielki (art. 27 ust. 3 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 KN). Natomiast w braku takiej zgody, nauczycielka mogłaby zostać prawidłowo zwolniona z końcem kolejnego roku szkolnego (art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 27 ust. 1 KN), a do tego czasu należy jej zapewnić godziny zgodnie z zajmowanym stanowiskiem lub w razie braku takiej możliwości – będzie uprawniona do wynagrodzenia za przestój (art. 81 § 1 i 2 KP). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT