Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Pomoc lub dofinansowanie jest zawsze uzależnione od sytuacji finansowej (nie ilości etatów) uprawnionego pracownika. Warunki pomocy lub dofinansowania są opisane szczegółowo...

PORADA PRAWNA

Zatrudniam nauczyciela na 5 godzin tygodniowo, który pracuje jeszcze w dwóch innych szkołach. Nauczycielka oficjalnie przyznaje, że w każdej ze szkół pobiera świadczenia socjalne. Czy mam prawo także wypłacić jej "grusze"; będą to niemałe pieniądze (na nią i na dzieci) w stosunku do zatrudnienia? Czy w regulaminie ZFŚS może pojawić się zapis o różnicowaniu wypłat nie tylko ze względu na dochody ale także na ilość etatu?

Pomoc lub dofinansowanie jest zawsze uzależnione od sytuacji finansowej (nie ilości etatów) uprawnionego pracownika. Warunki pomocy lub dofinansowania są opisane szczegółowo w regulaminie. Należy podkreślić, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Istotą przyznawania świadczeń jest bieżąca pomoc pracownikowi, o którym wiadomo, że takiej pomocy potrzebuje. Podrzędną rzeczą jest oświadczenie, które – jak wynika z opisu sytuacji w pytaniu – jest nieaktualne. Wg mojej opinii należy niezwłocznie pomóc pracownikowi, a zapisy w regulaminie zmienić tak, by nie były przeszkodą w udzielaniu pomocy (np. oświadczenie z ostatnich 3-ech miesięcy). Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ustalanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową. Ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania środkami, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu.Użyte w ustawie określenie: osoby uprawnione do korzystania z funduszu oznacza pracowników i ich rodziny, emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu. Zatem przyznawanie dopłat uzależnia się od bieżącej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej na podstawie aktualnych dokumentów.

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ze zm.), w szczególności art. 8; 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, (ze zm.) w szczególności art. 27.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT