Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W stosunku do zatrudnienia na rok szkolny 2017/2018 w szkołach, w których prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum nie stosuje się art. 20 Karty Nauczyciela, lecz art....

PORADA PRAWNA

27 kwietnia 2017 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Czy mogę zwolnić nauczycielkę z art. 20 (nie ma dla niej godzin, zmiana organizacji pracy szkoły), jeżeli jest zatrudniona w szkole podstawowej, do której włączono od 1.09.2017r. gimnazjum? Nie wykazałam jej w projekcie organizacji pracy szkoły na 2016/17. Nauczyciel ma 38 lat pracy i uprawnienia emerytalne.

W stosunku do zatrudnienia na rok szkolny 2017/2018 w szkołach, w których prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum nie stosuje się art. 20 Karty Nauczyciela, lecz art. 225 ustawy z dnia 14.12.2016 r. wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe. Na podstawie tych przepisów, w przypadku braku godzin dla nauczycieli, w pierwszej kolejności przenosi się ich w stan nieczynny, a nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, których dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć nie jest możliwe, można zaproponować ograniczenie zatrudnienia. W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe, rozwiązuje się z nauczycielem stosunek pracy, z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

Co istotne, w przypadku rozwiązania stosunku pracy na podstawie powyższych przepisów, nauczyciele zachowują prawo do przejścia na emeryturę nauczycielską z art. 88 Karty Nauczyciela.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT