Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne...

PORADA PRAWNA

Jestem dyrektorem publicznego gimnazjum. Funkcje pełnię trzeci rok. Przez ten czas miałem trzy zastępczynie. Umowa z obecną wygasa z końcem sierpnia 2015. Od 1 IX na stanowisko zastępcy chcę powołać swoją żonę, która jest od 19 lat pracownikiem tej szkoły. Czy są jakieś prawne przeszkody abym mógł to zrobić?

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej. 
Zarówno przepisy ustawy o systemie oświaty, jak i Karty Nauczyciela nie zakazują zatrudniania w charakterze nauczyciela osób spokrewnionych  (jak ma to miejsce w przypadku pracowników samorządowych, czyli niepedagogicznych). Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora w dalszym ciągu pozostaje nauczycielem i podlega przepisom Karty Nauczyciela.
 
 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT