Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje (z zastrzeżeniem ust. 3 art. 10), i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na...

PORADA PRAWNA

20 lipca 2017 Awans zawodowy

Od 01.09.2016 do 31.08.2017r. zatrudniliśmy nauczyciela stażystę na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (bez kwalifikacji pedagogicznych). Nauczyciel z przyczyn od niego niezależnych nie uzyskał kwalifikacji pedagogicznych do końca roku szkolnego. Uzyska je w październiku lub listopadzie 2017r. Nauczyciela zatrudnimy w roku szkolnym 2017/2018. Bardzo proszę o radę kiedy nauczyciel będzie mógł odbyć rozmowę kwalifikacyjną na awans zawodowy nauczyciela kontraktowego? Od kiedy powinnam wypłacać wynagrodzenie jak dla nauczyciela kontraktowego? Czy po 31.05.2017r. powinnam wypłacać dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu w/w nauczyciela, jeśli tak to do kiedy?

Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje (z zastrzeżeniem ust. 3 art. 10), i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego (z zastrzeżeniem ust. 7 art. 10). W przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny jeden rok szkolny. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego. Interpretując powyższy przepis, należy zaważyć, że - w przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyskał przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, może być z nim zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny.Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego. Po ukończeniu stażu nauczyciel składa sprawozdanie, natomiast opiekun – projekt oceny dorobku zawodowego. Opiekun powinien być powołany na okres do ukończenia stażu.Rozmowa kwalifikacyjna powinna odbyć się po zakończeniu wszystkich czynności formalno-prawnych:a) sprawozdanie- 30 dni od dnia zakończenia stażu, b) projekt oceny od opiekuna – do 14 dni, c) opinia rady rodziców – do 14 dni, d) ocena dorobku – do 21 dni, e) wniosek nauczyciela – po uzyskaniu pozytywnej oceny, f) analiza formalna wniosku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, (tu: dyrektor szkoły) wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Natomiast nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego roku, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. Jeśli wniosek został złożony do 30 czerwca - decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu jest wydana do 31 sierpnia - wówczas przeszeregowanie, czyli podwyższenie wynagrodzenia następuje 1 września (po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu zawodowego); Jeśli natomiast wniosek złożono do 31 października - decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu następuje do 31 grudnia. I w tej sytuacji podwyżka przysługuje od 1 stycznia (po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu zawodowego).

Podstawa prawna: 1. Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26.01.1982 r. (ze zm.), w szczególności art. 9b, 10, ; 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT