Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Odpowiedź na pytanie o prawidłowość złożonej dokumentacji jest uzależniona od terminu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, a daty tej niestety...

PORADA PRAWNA

29 lipca 2020 Nadzór pedagogiczny

Od września 2018 r. jestem dyrektorem szkoły podstawowej. 31.08.2019 r. skończyłam awans na nauczyciela dyplomowanego. Złożyłam dokumenty do kuratorium z oceną pracy wyróżniającą z dnia 07.06.2018 r., moje dokumenty zostały zwrócone, ponieważ nie posiadałam oceny pracy za ostatni rok jako dyrektor, twierdząc że ta ocena z 06.2018 r. dotyczy tylko mojej pracy jako nauczyciela, a nie dyrektora. O ocenę złożyłam wniosek 6.03.2020 r., ocenę wstrzymano 6.04.2020 r. którą ponownie wznowiono 8.07.2020 r. do 25.08.2020 r. W dniu 17.07.2020 r . przeprowadzono doraźną kontrolę w związku z oceną pracy dyrektora. Czy faktycznie zasadnym było odrzucenie mojej teczki do awansu na nauczyciela dyplomowanego bez oceny pracy dyrektora? Czy można przeprowadzić kontrolę doraźną przed oceną pracy dyrektora jeżeli nie wpłynęła skarga?

Odpowiedź na pytanie o prawidłowość złożonej dokumentacji jest uzależniona od terminu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, a daty tej niestety nie podano w pytaniu. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1287) do postępowań o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2019 r., stosuje się przepisy obowiązujące przed tym dniem. Jeśli więc wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego został złożony 31 sierpnia 2019 r., konieczne było złożenie wyróżniającej oceny pracy, uzyskanej w czasie pełnienia funkcji dyrektora - § 9 ust. 2 pkt 4 i pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393). Jeśli natomiast wniosek o wszczęcie postępowania został złożony najwcześniej 1 września 2019 r., należało spełnić wymogi formalne z § 9 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.), czyli należało przedłożyć kopię karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy (wówczas dopuszczalne było złożenie oceny pracy uzyskanej jako nauczyciel bez funkcji kierowniczej).
Zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1658) działania doraźne w ramach zewnętrznego nadzoru pedagogicznego są prowadzone w przypadku gdy wystąpi potrzeba podjęcia działań nieprzewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego. Ich podjecie nie jest natomiast uzależnione od złożenia skargi, a więc kurator oświaty mógł przeprowadzić doraźną kontrolę z urzędu.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT