Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z zapisami §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w...

PORADA PRAWNA

19 maja 2020 Inne

Pytanie dotyczy organizacji konsultacji dla klas ósmych od 25 maja 2020 r. Szkoła realizuje nauczanie zdalne. Czy prawidłowe byłoby prowadzenie konsultacji dobrowolnych dla całej klasy, z jednoczesnym powstrzymaniem się od zdalnego nauczania dla danej klasy w danym dniu konsultacji? Konsultacje są dobrowolne, co z uczniami, którzy nie zgłoszą się na konsultację i w danym dniu nie realizują zdalnego nauczania?

Zgodnie z zapisami §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 411 z późn. zm.- dalej rozporządzenie) w okresie od 12 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. na obszarze kraju ograniczono funkcjonowanie szkół wszystkich typów. W okresie tym szkoły realizują swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tak stanowi §3a ust. 1 ww. rozporządzenia).
Konsultacje dla uczniów klas VIII, o których mowa w §3 pkt 5 rozporządzenia są dodatkową możliwością dla uczniów szkół, którzy chcą przed egzaminem spotkać się z nauczycielem.
Zajęcia szkolne, których celem jest realizacja podstawy programowej nadal mają odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z planem lekcji dla wszystkich uczniów. Konsultacje w żadnym razie nie mogą być „zamiast” tych zajęć.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT